FAQ

Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób mogę zapisać się na zajęcia językowe?

Zapisy na zajęcia w naszych szkołach prowadzimy od drugiej połowy maja. Możesz zapisać się: stacjonarnie, tzn. w Biurze Obsługi Klienta, przy ul. Szwedzkiej 2 lub online za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.beclever.edu.pl.

Jak wyglądają zapisy online?

Wejdź na naszą stronę internetową www.beclever.edu.pl, kliknij w zakładkę ZAPISY ONLINE i wypełnij formularz zgłoszeniowy. W odpowiedzi otrzymasz od nas e-mail z propozycją kursu oraz umową. Dopiero zaakceptowanie naszej oferty i wpłacenie pierwszej raty jest równoznaczne z zapisaniem się na kurs. Umowę w formie papierowej możesz podpisać w Biurze Obsługi Klienta.

Czy wysłanie formularza zgłoszeniowego online jest równoznaczne z podpisaniem umowy?

Nie. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest tylko informacją, że jesteś zainteresowany naszą ofertą. Na podstawie formularza oraz udzielonej zgody dot. przetwarzania danych osobowych możemy przygotować ofertę kursu, która spełnia Twoje oczekiwania.

Czy muszę podpisywać umowę na kolejny rok szkolny, jeśli chcę kontynuować zajęcia?

Tak, kursanci kontynuujący muszą podpisywać umowę na kolejny rok szkolny. Umowa zawiera informację dot. czasu trwania kursu oraz harmonogram płatności na konkretny kurs w danym roku.

W jaki sposób mogę poznać swój poziom znajomości języka angielskiego?

Aby poznać swój poziom języka angielskiego należy wypełnić test online znajdujący się na naszej stronie www.beclever.edu.pl, w zakładce TESTY ONLINE. Znajdź swoją grupę wiekową i wypełnij test. W niektórych przypadkach proponujemy spotkanie z metodykiem, który pomoże oszacować twój poziom.

Dlaczego warto zapisać się na kurs językowy w maju/czerwcu na kolejny rok szkolny, który rozpocznie się dopiero we wrześniu?

Przede wszystkim dlatego, aby zagwarantować sobie miejsce w grupie – odpowiedniej pod względem wieku, jak i poziomu. Ma to istotne znaczenie w przypadku grup kontynuacyjnych, którym zależy, aby w kolejnym roku kontynuować naukę wspólnie. Dodatkowo przy zapisach w czerwcu oferujemy atrakcyjne zniżki.

Kiedy rozpoczynamy i kończymy nasz rok szkolny?

Rok szkolny rozpoczynamy w ostatnim tygodniu września, a kończymy w pierwszym tygodniu czerwca kolejnego roku. Pracujemy według kalendarza zajęć dostępnego na naszej stronie www.beclever.edu.pl. Uwaga! Szkoły w Bobrownikach Śląskich oraz Opatowicach pracują według innego kalendarza.

Jakich języków uczymy?

Uczymy języka: angielskiego, niemieckiego.

Jak długo trwają zajęcia?

W grupach przedszkolnych (3-5 lat) 1×40 minut lub 2×35 minut tygodniowo, w grupach przedszkolnych (6 lat) 2×45 minut, w grupach wczesnoszkolnych 2×45 minut tygodniowo, w grupach szkolnych 2×60 minut, natomiast kursy dla młodzieży uczęszczającej do szkół średnich 1×90 lub 2×60 minut tygodniowo, w grupach dorosłych: 1×90 minut tygodniowo.

Ile kosztuje kurs grupowy? Co wchodzi w cenę kursu?

Cena kursu uzależniona jest od grupy wiekowej, liczby zajęć w roku szkolnym, czasu trwania zajęć oraz poziomu zaawansowania grupy. Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie internetowej, w zakładce CENNIK. Ceny kursów podane są w systemie 9 lub 10 nieoprocentowanych rat. Druga rata powiększona jest o koszt materiałów dydaktycznych, gadżetów oraz nagród motywacyjnych, a jej wysokość zależy od poziomu grupy (szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Obsługi Klienta).

Jak liczne są grupy?

Grupy dziecięce (3 lata) liczą od 6 do 8 osób. Grupy dziecięce od 4. roku życia, grupy młodzieżowe oraz grupy dorosłych – do 10 osób.

Jakie są komponenty kursu?

Kursy w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem podręcznika z kodem dostępu do nagrań oraz gier językowych online (w wybranych kursach korzystamy także z zeszytu ćwiczeń). Kursanci mają również dostęp do nowoczesnych platform edukacyjnych, korzystają też z oprogramowania National Geographic (w wybranych kursach).

Jak mogę zapłacić za kurs językowy?

Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych. Opłaty za kurs językowy należy dokonywać na rachunek bankowy szkoły: ING BANK ŚLĄSKI nr 35 1050 1386 1000 0091 4650 4874, tytułem: imię nazwisko kursanta / nr umowy / TG/ BOBR / OPAT. Zachęcamy także do korzystania z systemu ActiveNow, który umożliwia płatności online poprzez Dotpay.

Czy za kurs językowy można płacić w ratach?

Opłaty za kurs można dokonać w całości, semestralnie lub maksymalnie w 10 ratach. Raty nie są oprocentowane, a harmonogram płatności podany jest w umowie na kurs językowy. Harmonogram płatności nie ulega zmianie podczas roku szkolnego.

Czy mogę otrzymać fakturę za kurs językowy?

Tak. Dane do faktury prosimy podać na formularzu zgłoszeniowym lub pracownikowi Biura Obsługi Klienta.

Kiedy ustalane są terminy zajęć językowych?

Wstępny plan zajęć jest ustalany i podawany na początku maja. Natomiast we wrześniu wysyłamy potwierdzenie planu.

Co się dzieje, jeśli termin proponowanych zajęć nie odpowiada kursantowi?

Proponujemy inny termin grupy równoległej (na tym samym poziomie i w grupie wiekowej) lub przejście na tryb indywidualny. Gdy wyczerpiemy wszystkie możliwości, rozwiązujemy umowę i zwracamy wszystkie koszty, wynikające z tytułu podpisania umowy na kurs językowy.

Jak wygląda rezygnacja z zajęć językowych?

W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w pierwszym tygodniu zajęć, klientowi przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot z tytułu zawarcia umowy. Natomiast po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych (i upływie pierwszego tygodnia zajęć) umowa może zostać rozwiązana jedynie poprzez złożenie pisemnego lub widomości, z zachowaniem 4 tygodniowego okresu wypowiedzenia (liczą się 4 pełne tygodnie nauki – liczba spotkań według grafiku zajęć – od dnia złożenia pisma lub daty otrzymania pisma).

Czy nieobecność na zajęciach zwalnia z płatności?

Nie. Nieobecności na zajęciach można nadrobić umawiając się na zajęcia w ramach darmowych konsultacji, czyli tzw. POGOTOWIA JĘZYKOWEGO.

Co to jest system „ActiveNow”?

To nowoczesny sposób zarządzania szkołą. Nasi klienci zapraszani są e-mailowo do zarejestrowania się w systemie ActiveNow, aby otrzymać bieżący dostęp do danych i informacji na temat kursu. System ten umożliwia klientom: dostęp do płatności – podgląd swoich płatności i łatwe regulowanie płatności online poprzez Dotpay; dostęp do dziennika online – podgląd terminów zajęć, monitorowanie uczestnictwa dziecka w zajęciach, ułatwiony kontakt z lektorem; zgłaszanie nieobecności.

Jeśli mam dwójkę lub więcej dzieci, czy muszę mieć dwa konta na ActiveNow?

Nie, w systemie ActiveNow rodzic ma możliwość monitorowania swoich dzieci w ramach jednego konta. Warunkiem jest wpisanie tego samego adresu e-mailowego w momencie zapisania dzieci na kurs w formularzu zgłoszeniowym. W panelu klienta rodzic może przechodzić między kontami, bez konieczności dodatkowego logowania.

Czy moje dane są chronione w systemie AcitveNow?

Tak. W związku z rozporządzeniem RODO, użytkownicy ActiveNow mogą widzieć swoje dane w systemie i sprawdzić, czy są one poprawne; zmienić dane; przenieść informacje w formie cyfrowej, gdy zajdzie taka potrzeba; w przypadku rezygnacji ze współpracy usunąć konto i zostać zapomnianym.

Jak mogę zarejestrować się do systemu ActiveNow?

Do rejestracji w systemie ActiveNow klienci zapraszani są e-mailowo przez administratora Biura Obsługi Klienta BeClever. W e-mailu znajduje się przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ, po kliknięciu którego klient wchodzi na stronę rejestracji ActiveNow i ustawia nowe hasło.

Jaką metodą uczymy?

Najlepszą! A dokładnie najlepiej dopasowaną do wieku i możliwości kursanta. W metodyce nauczania stosowanej w naszej szkole korzystamy z wielu narzędzi i rozwiązań metodycznych, m.in BRAIN-FRIENDLY LEARNING, czyli nauczanie przyjazne mózgowi z elementami neurodydaktyki, z wykorzystaniem naturalnej potrzeby ruchu (Total Physical Response), a zajęcia tradycyjne z lektorem połączone są z interaktywną pracą w domu, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej online. Nasi lektorzy dopasowują sposób nauczania do celów jakie zostały wyznaczone grupie przez metodyka szkoły. Ponadto, nasz zespół regularnie bierze udział w szkoleniach oraz konferencjach metodycznych. Wszystko po to, aby jak najlepiej dotrzeć do naszych kursantów i sprostać ich potrzebom.

Jak monitorujemy postępy kursantów?

W przypadku grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych lektor przeprowadza ewaluację ustną podczas zajęć, 'przepytując’ uczniów w trakcie gier i zabaw z bieżącego materiału, jak również poprzez liczne powtórki i recycling językowy sprawdza, czy dzieci przyswoiły słownictwo i struktury zawarte w programie nauczania w danym roku szkolnym. Grupy szkolne w wieku od około 8-9 lat oraz młodzieżowe piszą 3-4 testy w roku szkolnym, z których ostatni to test końcowy, szacujący poziom ucznia w kolejnym roku szkolnym.

Czy jako rodzic, jestem na bieżąco informowany o postępach mojego dziecka?

Oczywiście. Stały kontakt z kursantami jest naszym priorytetem. Nasi lektorzy kontaktują się z rodzicami za pomocą aplikacji ClassDojo. Organizują także cykliczne spotkania, podczas których omawiany jest program zajęć oraz postępy w nauce. Rodzice w każdej chwili w ciągu roku szkolnego, mogą skontaktować się z lektorem również e-mailowo lub telefonicznie.

Czy moje dziecko może liczyć na dodatkową pomoc w nauce?

Jak najbardziej. Każdy uczeń może skorzystać z darmowej pomocy w ramach POGOTOWIA JĘZYKOWEGO. Jeśli uczeń ma problem z zagadnieniami, które omawiane są podczas zajęć, był nieobecny na zajęciach ze względu na chorobę – może skorzystać z pomocy. Podczas spotkania w ramach POGOTOWIA może nadrobić materiał pod okiem naszego lektora. Na tym nie koniec. Jeśli uczeń ma problemy, np. z materiałem w szkole publicznej, również może wziąć udział w takich zajęciach. Zapisy na spotkanie w ramach POGOTOWIA JĘZYKOWEGO odbywają się co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem w Biurze Obsługi Klienta.

W jaki sposób uczniowie są motywowani do pracy na zajęciach? Istnieje system nagród za pracę?

Na początku każdego roku szkolnego wszyscy nasi najmłodsi (3-6 lat) kursanci otrzymują teczki, grupy od 7. roku życia otrzymują torby w których znajduje się gra planszowa. Podczas zajęć otrzymują naklejki, dzięki którym tworzą własną grę planszową. Punkty przyznawane są za zadania domowe oraz aktywny udział w zajęciach. Gdy uczeń zbierze wszystkie punkty – otrzymuje nagrodę. Dodatkowo na każdych zajęciach uczeń otrzymuje punkty w aplikacji ClassDojo.

Czy mocne i ambitne dzieci mogą otrzymywać dodatkowe materiały ?

W kolejnym miesiącu zajęć każda grupa otrzymuje propozycję uczestnictwa w naszym autorskim Programie Rozwojowym: Cambridge Challenge. Uczestnictwo jest dobrowolne. Każdy chętny uczeń otrzymuje raz w miesiącu dodatkowe materiały na ćwiczenie poszczególnych umiejętności językowych, zalicza je u lektora lub metodyka i otrzymuje gwiazdkę na karcie zaliczeń. Pod koniec roku szkolnego, uczniowie którzy ukończyli program otrzymuję fantastyczne nagrody. Program ma na celu przygotowanie naszych ambitnych kursantów do egzaminów Cambridge English.

Czy w ramach kursu są przewidziane próbne egzaminy wewnętrzne?

Tak, aż 3 razy w roku organizujemy darmowe próbne egzaminy ósmoklasisty oraz maturalne oraz 2 razy w roku egzaminy Cambridge English. Wyniki egzaminów są konsultowane z rodzicami, którzy otrzymują pełną informację o postępach dziecka. Uczniowie, którzy zaliczą próbne egzaminy Cambridge English na co najmniej 70% mogą przystąpić do egzaminu zewnętrznego w centrum egzaminacyjnych British Council. Wszelkie formalności oraz opłaty są załatwiane przez naszą szkołę.

Uwaga! Nasi uczniowie mają zniżki na egzaminy zewnętrzne!

Nasza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej